Nuori, miten sulla menee?

Artikkeli on julkaistu Nuorisotyö-lehden numerossa 2/2021.

Vuoden alussa julkaistu Zekki-digipalvelu tarjoaa uuden työkalun nuorisotyöhön. Kolme nuorisotyöntekijää kertoo, miten he ovat jo hyödyntäneet Zekkiä omassa työssään tai miten he aikovat käyttää sitä.

Helppokäyttöinen ja maksuton Zekki-digipalvelu tarjoaa uuden työkalun nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

15–25-vuotiaille suunnattu Zekki kannustaa nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin verkko-osoitteessa zekki.fi. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämäntilannetta. Lisäksi tarjolla on lisätietoa ja suosituksia erilaisista palveluista.

Reija Paananen katsoo kameraan, taustalla vuoristoa.
”Zekin kehittämistyössä on kiteytynyt upealla tavalla yhteiskehittämisen ajatus: nuorten, ammattilaisten ja tutkijoiden yhteen hiileen puhaltaminen parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi”,
projektipäällikkö Reija Paananen Diakista sanoo.

Aiemman tiedon valossa palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille sekavana ja pirstaleisena eikä tukimahdollisuuksista tiedetä riittävästi.

”Zekki kokoaa yhteen nuorille suunnatut tukipalvelut. Palveluita esitellään yhdessä paikassa ja juuri nuoren omaan tilanteeseen kohdentaen”, projektipäällikkö Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Nuoret luotsaavat kehittämistä

Zekin vinkkaamat palvelut ovat tarjolla asuinpaikasta riippumatta. Se auttaa myös lähipalveluista kaukana asuvia nuoria pääsemään digipalvelujen piiriin.

”Zekin avulla saadaan vahvistettua nuorten hyvinvointia ja omaa toimijuutta matalalla kynnyksellä ennen, kuin ongelmat kasvavat suuriksi”, asiantuntija Reetta Alanko Diakista tiivistää.

Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä ja testaamassa Zekkiä. Kehittämistyötä luotsaa alle 30-vuotiaista nuorista koostuva ohjausryhmä.

Valtakunnallisten palvelujen lisäksi Zekki suosittelee lähipalveluja tällä hetkellä Oulussa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Syksyllä 2021 lähipalveluja on tulossa lisää, kun tekoälyohjelma Aurora AI yhdistetään Zekkiin.

” Digitaalisilla ohjelmilla voidaan helpottaa sopivan tuen löytämistä, ja pikkuhiljaa tekoäly oppii seulomaan nuoria parhaiten tukevat tuen muodot”, asiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hyvä puheeksi ottamisen työkalu

Etsivä nuorisotyöntekijä Simo Kivari kohtaa nuoria Oulussa Byströmin Ohjaamossa. Omaan työarkeen kuuluu paljon yksilötyötä ja ryhmien vetämistä. Myös kehittäminen ja verkostotyö vie oman aikansa.

Kivari on hyödyntänyt Zekkiä esimerkiksi kouluvierailuilla. Hän kävi esittelemässä Byströmin Ohjaamoa oululaisille 9.-luokkalaisille ja ohjasi heidät tekemään Zekin oppitunnilla. Kivarin mukaan kaikki tarttuivat toimeen ja testi ei näyttänyt tuovan vaikeuksia kellekään.

”Zekki on kiva tapa tuoda esiin, millaisista asioista oma oleminen koostuu. Se ei oleta, että nuoret olisivat tietynlaisia, vaan johdattaa oman itsen ja oman voinnin äärelle myötätuntoisella tavalla.”

Yksilövalmennuksissa Kivari on jo aiemmin käyttänyt 3X10D-elämäntilannemittaria, joka löytyy myös Zekin taustalta. Hänen mukaansa Zekkiä voi käyttää samaan tarkoitukseen.

”Nämä ovat hyviä puheeksi ottamisen työkaluja. Nuoren täyttämän itsearvion pohjalta on hyvä lähteä keskustelemaan asioista tarkemmin ja pohtimaan niitä yhdessä.”

Ytimekkäät kysymykset

Nuorisotyöntekijä Kaisa Lassila tekee koulunuorisotyötä Haminassa kolmena päivänä viikossa. Lisäksi työhön kuuluu nuorisotiloilla työskentelyä, kerhojen vetämistä ja nuorten kohtaamista muissa nuorten suosimissa paikoissa.

Lassila on huomannut, että Zekki sopii tehtäväksi koulussa koulunuorisotyöntekijän tunnilla tai opon tunnilla.

”Tykkäsin lyhyistä ja ytimekkäistä kysymyksistä, joita ei ollut liikaa. Tuli tunne, että moni nuori pystyisi tekemään tämän itsenäisestikin.”

Lassilan mukaan Zekki sopii työkaluksi, jonka äärelle palataan säännöllisesti ja pysähdytään kysymään omia kuulumisia.

”Olisi kiinnostavaa tehdä testi ja keskustella siitä yhdessä pärjääjänuoren kanssa. He jäävät usein taustalle, kun aina joku muu vie aikuisten huomion ja resurssit.”

”Kaikkea uutta kannattaa kokeilla ja tutustua. Sitten näkee, miten se voisi palvella omaa työtä ja toimintaa nuorten kanssa”, Lassila rohkaisee.

Vinkkejä rippileirille

Annina Karejoki valmistuu lähiaikoina sosionomiksi ja kirkon nuorisotyöntekijäksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Hän valmistelee osana opintojaan käsikirjaa Zekin hyödyntämisestä rippikoulutyössä.

”Rippikoulu voi olla monella paikka, jossa ensimmäistä kertaa pysähdytään kysymään, kuka olen, mitä haluan ja mitkä asiat tekevät minut onnelliseksi. Zekki sopii hyvin työkaluksi näiden asioiden pohtimiseen”, Karejoki sanoo.

Kuvassa Annina Karejoki.
Annina Karejoen mukaan Zekki sopii rippikoulu- ja isoistyöhön.

Esimerkiksi rippileirin ennakkotapaamisessa voidaan pyytää nuoria tekemään Zekki-testi. Testi on mahdollista tehdä yleisen sivuston sijaan myös personoidun linkin kautta, jolloin kyseisen ryhmän vastauksista voi saada tutkijoilta anonyymin yhteenvedon.

”Yhteenvedosta näkee, mitkä asiat herättävät huolta juuri sen ryhmän nuorissa ja ne voidaan linkittää vahvemmin leirin sisältöön”, Karejoki sanoo.

Nuoret voivat tehdä Zekin myös leirillä, jonka jälkeen varataan aikaa noin 5–10 minuuttia henkilökohtaiseen keskusteluun. Karejoen mukaan Zekki sopii hyvin myös isoiskoulutukseen.

”On tärkeää rohkaista nuorta pysähtymään hetkeksi pohtimaan omaa elämäänsä ja kysymään itseltään, miten mulla menee”, Karejoki tiivistää.

Teksti: Hanna Moilanen

  • Nuorten hyvinvointia tukeva maksuton digipalvelu www.zekki.fi
  • Tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille
  • Eri elämänalueita kartoittava hyvinvointitesti, joiden pohjalta sovellus suosittelee matalan kynnyksen palveluja.
  • Toimiva työkalu ammattilaiselle nuoren kohtaamiseen ja kokonaiselämäntilanteen kartoittamiseen.
  • Hyvä vinkki nuorille, jotka eivät välttämättä ole valmiita kertomaan huolestaan tutulle aikuiselle, vaan haluaisivat esimerkiksi anonyymia tukea verkossa.

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella.

Jaa