Ohjeet artikkelin kirjoittajalle

Artikkelin ohjeet

 1. Keksi informatiivinen ja ytimekäs otsikko.
 2. Kirjoita tekstille ingressi: 2–3 lausetta, jotka houkuttelevat lukijaa lukemaan koko artikkelin.
 3. Käytä väliotsikoita.
 4. Käytä lyhyitä ja lukijaystävällisiä lauseita ja kysymyksiä.
 5. Käytä tarvittaessa info- tai faktalaatikoita, varsinkin pidemmissä artikkeleissa.
 6. Lisää mahdolliset linkit ja lähteet jutun loppuun.
 7. Pyri pitäytymään annetussa merkkimäärässä (lasketaan välilyönteineen).
 8. Merkitse tekstin yhteyteen kirjoittajan nimi ja kuvien ottajan nimi. Kirjoita mukaan myös kuvatekstit. Kuvatekstien merkkejä ei lasketa jutun merkkimäärään. Merkitse artikkelissa käytettyjen kuvien kuvaajien nimet selkeästi joko tekstitiedostoon tai kuvatiedostojen nimen loppuun.
 9. Nuorisotyö on ammattijulkaisu, jonka lukemisen tulisi toimia kuitenkin vastapainona virallisten raporttien ja asiatekstien lukemiselle. Käytä siis kevyempää kieltä ja tyyliä. Vältä pelkkää esittelyä tai ympäripyöreitä lauseita, ja sen sijaan puhuttele lukijaa ja ota mukaan hänelle lisäarvoa ammattilaisena tuovia oivalluksia. 
 10. Ilmoita aineistoa toimittaessasi, voiko artikkelin tarvittaessa julkaista myös Nuorisotyö-lehden verkkosivuilla. Puheenvuoro-artikkelit julkaistaan aina printtilehden lisäksi lehden verkkosivuilla.

Huomioita

 • Artikkelin tekstiä voidaan editoida taittovaiheessa.
 • Artikkeli ei joissain tapauksissa aina mahdu printtilehteen. Näissä tapauksissa artikkeli voidaan julkaista joko lehden seuraavassa numerossa tai lehden verkkosivuilla osoitteessa www.nuorisotyolehti.fi.
 • Toimituskunta ja viime kädessä päätoimittaja päättää, mitkä artikkelit julkaistaan verkossa ja printtilehdessä.

Artikkelin merkkimäärät

1 sivu: 2 700–3 100 
2 sivua: 5 500–6 500 
3 sivua: 9 000–11 000 
4 sivua: 12 000–15 000 

Merkkimäärään lasketaan mukaan kaikki teksti mukaan lukien välilyönnit, kirjoittajatiedot, infolaatikot ym.

Yhden sivun juttuihin tulee ainoastaan kirjoittajan pieni kuva tai sen kokoa vastaava muu kuva.

Aineiston toimittaminen

Toimita aineisto toimitussihteerille osoitteeseen nuorisotyo@nuorisoseurat.fi.

Liitä mukaan myös mahdollisen ulkopuolisen kirjoittajan osoite, jotta hänelle voidaan toimittaa oma kappale lehteä.

Kuvat

Tekninen laatu

Painoon lähtevien kuvien tulee olla kooltaan tarpeeksi isoja, jotta ne ovat ns. painolaatuisia. Kuvassa tulee olla tarpeeksi pikseleitä. Jos sinulla on hyvä kamera älypuhelimessasi, myös sillä otetut kuvat voivat olla pikselimääriltään painolaatuisia. Verkosta napatut kuvat eivät välttämättä ole painolaatuisia.

Pikseleiden lisäksi kuva ei saa olla liian pakattu. Eli jos sähköpostiohjelmasi kysyy lähettäessä, haluatko pienentää kuvaa, vastaa ei. Myös suoraan kamerasta lähetetyt kuvat ovat monesti pienemmiksi pakattuja, joten on suositeltavaa siirtää kuvat ensin kamerasta tietokoneelle ja lähettää ne esim. sähköpostitse.

Valokuvallinen laatu

Teknisten asioiden lisäksi kuvan pitää olla muuten laadultaan sopiva: oikein valotettu ja tarkka. Esim. liian tummia kuvia pystytään jonkin verran muokkaamaan, mutta epätarkkojen kuvien muuttaminen tarkaksi ei onnistu.

Sisällöllinen laatu

Tukeeko kuva artikkelin aihetta? Mitkä ovat ihmisten ilmeet kuvassa? Onko kuvassa nuoria? Jos kyseessä on iloinen aihe, kuvaksi ei sovi neuvottelupöytä, jonka äärellä istuu ihmisiä vakavina.

Mikäli sinulla ei ole aiheeseen suoraan liittyvää valokuvaa, kyseeseen voi tulla myös kuvapankkikuva. Mieti artikkelisi eri elementtejä, jopa yksityiskohtiakin – löytyykö sieltä jokin aihe, josta olisi helppo löytää kuvituskuva?

Muista liittää artikkelisi mukaan kuvaajan nimi.


Mikäli haluat tallentaa kirjoittajan ohjeen itsellesi, on kirjoitusohje ladattavissa alla.