Maaliskuussa Eeva Sinisalo-Juhan tarkastettava väitöskirja pureutuu ajankohtaiseen kysymykseen joidenkin nuorten ajautumisesta marginaaliin. “Nuoruuden ongelmointiin ei ole tarvetta. Nuoret kehittyvät omalla tahdillaan, yksilöllisesti. Yhteiskunnallisesti meidän on muistettava kunnioittaa nuoren omatahtisuutta eikä painostaa suoriutumaan ja valmistumaan tavoiteajoissa”, tiivistää Sinisalo-Juha. Kuvassa Sinisalo-Juha luennoi marraskuun Nuorisotutkimuspäivillä, jossa teemana oli Toivon moninaisuus.
Maaliskuussa Eeva Sinisalo-Juhan tarkastettava väitöskirja pureutuu ajankohtaiseen kysymykseen joidenkin nuorten ajautumisesta marginaaliin. “Nuoruuden ongelmointiin ei ole tarvetta. Nuoret kehittyvät omalla tahdillaan, yksilöllisesti. Yhteiskunnallisesti meidän on muistettava kunnioittaa nuoren omatahtisuutta eikä painostaa suoriutumaan ja valmistumaan tavoiteajoissa”, tiivistää Sinisalo-Juha. Kuvassa Sinisalo-Juha luennoi marraskuun Nuorisotutkimuspäivillä, jossa teemana oli Toivon moninaisuus. Kuva: Sari Näre

Kukin tahdillaan – myös nuoret

Nuoruuden aikaiset kehitystehtävät ovat yksilöllisiä. Niitä ei voida nopeuttaa eikä standardoida. Yhteiskunnan näennäinen tehokkuusajattelu lähtee siitä, että jokainen nuori suoriutuu nuoruudestaan ja esimerkiksi koulunkäynnistään samassa tavoiteajassa. Nykytiedon perusteella tämä ei ole mahdollista. Sen sijaan tasapäistämisellä osoitetaan osalle nuorista, että he eivät ole riittäviä pysyäkseen mukana”, kertoo Eeva Sinisalo-Juha.

Häntä kannattaa kuunnella, sillä kymmenen vuoden jatko-opiskeluprosessi on päätöksessään ja nuorisotyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Sinisalo-Juhan väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa maaliskuun puolessavälin. ”Olen väitöstyössäni perehtynyt siihen, miten nuoruuden aikaisia kehitystehtäviä ymmärtämällä nuoria voidaan paremmin tukea kohti oman näköistä aikuisuutta. Tutkimus kiinnittyy nuorisotyöhön, jossa nuorisotyöntekijöiden kohtaamisosaaminen luo erityisen kontekstin kasvatustyölle”, selvittää Sinisalo-Juha.  

Eeva Sinisalo-Juha työskentelee Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa tutkimuspäällikkönä Valo-Valmennus ry.llä ja kunnallisena nuorisotyöntekijänä. Vapaa-ajallaan Sinisalo-Juha harrastaa hiihtoa. ”Luonto ja siellä liikkuminen ovat oiva vastapaino päätetyölle.”
Kuva: Tomi-Pekka Juha

Nuoret, nuorisotyö ja ihmisoikeuskasvatus kohtaavat 

”Nuorisotyö itsessään perustuu ihmisoikeuksiin ja menetelmällisesti hyödyntää ihmisoikeuskasvatusta. Näin nuorisotyön nonformaaleissa toimintaympäristöissä voidaan nuorten kasvua ohjata kohti omia ja toisten ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskunnan jäsenyyttä. Tutkimukseni on kuitenkin osoittanut, että nuorisotyön piirissä ei ollut yhdenmukaista käsitystä ihmisoikeuksista. Niitä pidettiin usein valittavina moraaliseettisinä omantunnon kysymyksinä, eikä kansainvälisiin sopimuksiin nojaavina normeina. Näin ollen nuorisotyön välittämä arvopohja kiinnittyi helposti nuorisotyöntekijän omiin arvoihin, jotka saattoivat olla jopa ristiriidassa nuorisotyön arvojen kanssa”, pohtii Sinisalo-Juha.

Eeva Sinisalo-Juha: “Nuorisotyöntekijöillä on hyvät edellytykset tukea nuorten kehitystä ihmisoikeuksia arvostavaan aikuisuuteen, jolloin sekä omien että toisten oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen luo arvostavaa kohtaamista ja lisää turvallisuutta yhteisöihimme”. Kuva: Timo Sinivuori

Nuoruus on, seikkailu suunnaton – nuorisotyö ihmisoikeuskasvatuksen tukena

Väitöskirjatutkimuksessaan Sinisalo-Juha tutki myös nuorten omia kokemuksia osallistumisesta ihmisoikeuskasvatukseen nuorisotyön piirissä. Tulokset ovat rohkaisevia. ”Nuorten mielestä he saivat työskennellä merkityksellisten asioiden parissa. He kuvasivat osallistumisensa ihmisoikeuskasvatukseen avanneen heidän omaan ajatteluaan, ja samalla vahvistaneen ymmärrystä sekä omista että toisten oikeuksista. Nuorisotyöntekijöillä on hyvät edellytykset tukea nuorten kehitystä ihmisoikeuksia arvostavaan aikuisuuteen, jolloin sekä omien että toisten oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen luo arvostavaa kohtaamista ja lisää turvallisuutta yhteisöihimme”, vakuuttaa Sinisalo-Juha.

Nuoret, nuorisotyö ja arvot suurennuslasin alla

Sinisalo-Juhan tutkimus osoitti myös kiinnostavan jännitteen. ”Toisaalta nuorisotyöntekijöiden mielestä nuorten kasvattaminen aktiiviseen kansalaisuuteen on tärkeää. Kun nuoret omaehtoisesti toimivat heidän omassa hallinnassaan olevin keinoin itselleen tärkeiden, esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai ihmisoikeuksiin liittyvien päämäärien edistämiseksi, olivat nuorisotyöntekijät epävarmoja suhtautumisessaan tähän nuorten omaehtoiseen aktivismiin”, valottaa Sinisalo-Juha työnsä tuloksia.

Nuorisotyöstä väitöstilaisuus

Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Sinisalo-Juhan nuorisotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15.3.2024 klo 12 alkaen salissa K103, Linna-rakennus, Kalevantie 5. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Ilona-Evelyn Rannala, Tallinnan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä: https://tuni.zoom.us/j/66338531703

Nuori24-tapahtumassa voit myös kuulla Eeva Sinisalo-Juhan alustusta otsikolla: Ihmisoikeuskasvatus: yksi yhteiskunnallinen perustelu nuorisotyölle

Teksti: Eeva Sinisalo-Juho ja Maarit Honkonen-Seppälä. Kirjoittajat työskentelevät lehtoreina Humakissa.

Jaa