Tag Archives for " Ajankohtaista "

Miksi nuuskasta pitää välittää? 

Nuuska ei näy -kampanjan huppari

Nuuska näyttäytyy kaikenlaisten nuorten juttuna. Nuuska on erityisen haitallista kehittyvän nuoren terveydelle. Siksi nuuskattomuuden edistäminen kuuluu oleellisesti nuoren hyvinvoinnin, terveyden ja kasvun tukemiseen arjen eri toimintaympäristöissä.    Peruskoulu- ja lukioikäisistä pojista nuuskaa päivittäin käyttää noin 7 prosenttia ja ammattiin opiskelevista pojista jopa 20 prosenttia. Myös tytöillä kokeilu ja käyttö ovat nousussa. Tyypillisesti nuuskaa kokeillaan 14-16-vuotiaana. Aikuisiällä aloittaminen on harvinaista. Siksi on sitä parempi, mitä useampi […]

Lue lisää

Pääkirjoitus: Kummallisia aikoja

Takanani on parisenkymmentä vuot­ta nuorisotyötä, johon mahtuu mo­nenlaista kokemusta nuorisotila­työstä, hankehommista ja tieto- ja neu­vontatyöstä sekä mediatoiminnasta al­kaen. Tällaista maailmanlaajuisen kriisin aikakautta ja elämän muutosta en ole kui­tenkaan koskaan kokenut, mutta eipä ole kovin moni muukaan. Kriisi vetää hiljai­seksi, mutta myös hyvällä tavalla. Nuorisotyö on myös kokonaisuutena kriisissä, mutta kaiken ikävän vastapai­nona uskon ja toivon, […]

Lue lisää

Logbook on myös päättäjien työkalu

Kunnan työntekijät käyttämässä nuorisotyön sähköistä Logbook-työkalua

Logbook-sähköisen dokumentoinnin työkalu on ollut kovassa käytössä Taipalsaaren kunnan nuorisopalveluissa. Nuorisotyön sähköiseen dokumentointiin tarkoitettu työkalu on saanut kiitosta nuorisotyöntekijöiltä, mutta myös päättäjät ovat huomanneet sen mukanaan tuomat hyödyt. Saara Lampinen on ollut mukana Logbookia testanneessa, nuorisotyöntekijöistä muodostetussa valtakunnallisessa työryhmässä. Hänen mukanaolonsa mahdollisti työkalun käyttöönoton Taipalsaaressa jo testivaiheessa viime vuoden marraskuussa. Lampisen mukaansa työkalu on tehnyt […]

Lue lisää

LogBookilla kehitetään koko Suomen nuorisotyötä

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna kartoitti ja testasi vuonna 2017 eri vaihtoehtoja sähköiselle nuorisotyön dokumentoinnille ja tilastoinnille. LogBook erottui joukosta selvästi kunnalliselle nuorisotyölle sopivimpana vaihtoehtona. LogBook pohjautuu ruotsalaisen KEKSin kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat Irlanti, Romania ja Viro.   Oulun, Lappeenrannan, Tampereen, Helsingin ja Taipalsaaren nuorisopalveluissa on osassa yksiköitä syksystä 2017 lähtien pilotoitu LogBookkia. Vuoden 2018 alussa Kanuunasta on tullut Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus ja yhtenä Kanuunan […]

Lue lisää