Nuorten parissa työskentelevien rooli mielenterveyden edistäjinä

Yeesin työntekijät näyttävät rintamerkkejä kameralle

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry 
Erika Karstinen, oppilaitos ja koulutustoiminnan koordinaattori 
Oona Hänninen, jaksamiskoordinaattori 
Ville Särkelä, projektipäällikkö 

Mielenterveys on meillä kaikilla läpi elämämme ja se on erottamaton osa terveyttä, kuten fyysinen terveyskin. Tunnistatko nuorten parissa työtä tekevänä roolisi nuorten mielenterveyden edistäjä? Luultavasti teet jo enemmän kuin ajatteletkaan. 

Mitä on mielenterveyden edistäminen? 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan hyvä mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Arjessa kuitenkin puhumme siitä lähinnä sairauksien ja ongelmien kautta. Siksi helposti unohtuu, että mielenterveyttä voi paitsi hoitaa, myös edistää.  

Mielenterveyden edistäminen on pitkälti mielenterveystaitojen vahvistamista. Niitä ovat esimerkiksi tunnetaidot, eli se miten tunnistamme, ilmaisemme ja käsittelemme tunteita. Lisäksi mielenterveyteemme vaikuttaa osallisuus, eli kokemus ryhmään kuulumisessta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Oleellista on myös arjen rytmistä huolehtiminen, eli esimerkiksi levon, ravinnon ja aktiivisuuden tasapaino. Kyse on siis ihan arkisista asioista. 

Luotettava ja turvallinen aikuinen 

Nuorisotyön työotteeseen kuuluu kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nuoren näkemistä vahvuuksineen ja heikkouksineen ja yksilönä kohtaamista. Aito näkeminen, kuuleminen ja kohtaaminen mahdollistavat luottamuksen. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on myös ihmisoikeus ja edellytys niin tasapainoiselle kehitykselle kuin hyvälle mielenterveydellekin. 

Turvallisena ja luotettavana aikuisena nuorisotyöntekijä on erityisen otollisessa asemassa nuoren mielenterveyden edistäjänä. Opettajaan tai vanhempaan verrattuna nuorisotyöntekijä voi näyttäytyä vähemmän auktoriteettina ja enemmän tuttuna aikuisena, jonka kanssa on mahdollista käydä keskusteluja myös haastavammista aiheista. Nuorisotyöntekijä myös usein huomaa muutokset tutun nuoren käytöksessä ja voi ottaa niitä puheeksi matalalla kynnyksellä. 

Haluatko lukea koko artikkelin? -ilmoitus
Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa Nuorisotyö-lehti.
Jaa somessa!