Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Nuorisotyöntekijöiden työssäjaksaminen _ kuvituskuva

Nuorisotyö -lehti lähetti Kanuunan välityksellä kesäkuussa kyselyn kuntiin nuorisotyöntekijöiden työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Kysely oli tarkoitettu kaikille kuntien nuorisotyössä esimiesasemassa oleville. Saimme kyselyyn yhteensä kahdeksantoista vastausta. Yli puolet vastaajista toimi yli 100 000 asukkaan kunnissa ja pienissä, alle 30 000 asukkaan kunnissa vain muutamia vastaajia. 

Kyselyssä erittäin positiivista oli työntekijöiden motivaatio työhönsä. Lähes 75% vastaajista kertoi työntekijöidensä olevan työhön erittäin motivoituneita ja loputkin 25% jonkin verran motivoituneita. Nuorisotyö on selkeästi työtä, jota tehdään sydämellä. 

Sen sijaan 75% prosenttia vastaajista kertoi viime kevään vaikuttaneen työntekijöiden työmotivaatioon. 

Kyselyn kysymyksiä:

  • Oletko ollut huolissaan jonkun työntekijäsi työssä jaksamisesta tai työhyvinvoinnista kalenterivuoden 2020 aikana? 
  • Minkälaista tukea nuorisotyöntekijät saavat työhönsä (esim. työnohjaus, viikkopalaveri)?
  • Jos resursseja olisi riittämiin, millaista tukea haluaisit työntekijöille tarjota tai antaa? 

Lisäksi vastaajat saivat kertoa vapaamuotoisesti tunnelmiaan ja mietteitään. ”Arvostan työntekijöideni joustavuutta ja innokkuutta tehdä työtä nuorilähtöisesti” ja ”nuorisotyöntekijät ovat hankalia johdettavia” olivat eräitä vastaajien ajatuksia. Nuorisotyö-lehdessä 2/2020 luettavana koonti ja yhteenveto vastauksista.

Haluatko lukea koko artikkelin? -ilmoitus
Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa Nuorisotyö-lehti.
Jaa somessa!