LogBookilla kehitetään koko Suomen nuorisotyötä

Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna kartoitti ja testasi vuonna 2017 eri vaihtoehtoja sähköiselle nuorisotyön dokumentoinnille ja tilastoinnille. LogBook erottui joukosta selvästi kunnalliselle nuorisotyölle sopivimpana vaihtoehtona. LogBook pohjautuu ruotsalaisen KEKSin kehittämään Loggbokkeniin, jota edelleen kehitettiin ja testattiin kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa 2015–2016. Ruotsin lisäksi mukana hankkeessa olivat Irlanti, Romania ja Viro.  

Oulun, Lappeenrannan, Tampereen, Helsingin ja Taipalsaaren nuorisopalveluissa on osassa yksiköitä syksystä 2017 lähtien pilotoitu LogBookkia. Vuoden 2018 alussa Kanuunasta on tullut Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus ja yhtenä Kanuunan osaamiskeskustehtävänä on sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja kehittäminen kuntien nuorisotoimissa. Työkaluun ollaan tyytyväisiä ja LogBook on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa suuremmissa kaupungeissa ja mahdollisimman monessa pienessä kunnassa vuonna 2018. Kanuuna ja KEKS ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen LogBook-yhteistyöstä. Kaikki Suomen nuorisotoimet saavat halutessaan LogBookin käyttöönsä maksutta sitoutumalla käyttöehtoihin.  

Parasta LogBookissa on helppokäyttöisyys ja joustavuus. Testauksen aikana on huomattu, että työkalu edistää suunnitelmallisuutta ja kannustaa pohtimaan työn sisältöjä. Tiedonvaihto ja vertailu kunnan sisällä ja kuntien välillä helpottuu kun käytössä on lähes reaaliaikaista tietoa nuorisotyöstä.  Nuorisonohjaaja Riitta Autiomäki Lappeenrannan nuorisopalveluista kuuluu testiryhmään. Riitan mielestä parasta on se, että jokainen sessio tulee mietittyä ja lopuksi reflektoitua yhdessä työporukan kanssa. Tilastot ovat visuaalisia ja helppolukuisia ja koko ohjelma on helppo ja nopea käyttää. Tilastointi ei tunnu turhalta! tiedot ovat kaikille avoimia, eli ns. nettiauditointi ja ”parastaminen” on mahdollista…  

LogBook toimii selaimessa ja sitä voi käyttää myös mobiililaitteilla. Monenlainen toiminta taipuu dokumentoitavaksi. LogBookilla ei kerätä tietoa yksilöistä vaan nuorisotyöstä. Yksilötyön numeroita voidaan kuitenkin liittää LogBookiin ja raportoida yhdessä muun toiminnan kanssa. LogBookilla kerätään määrällisen tiedon lisäksi myös laadullista tietoa ns. päiväkirja-osiolla. Nuorisopalvelut tukevat ja tekevät paljon yhteistyötä järjestöjen ja nuortenryhmien kanssa. Rajoitetuilla tunnuksilla ryhmät voivat kerätä tietoa omasta toiminnastaan LogBookiin ja myös kumppaneiden toiminta tulee näkyviin ja raportoitavaksi selkeämmin ja helpommin. 

Kanuunan sisällä toimii kuntien omista osaajista koottu Digiryhmä, joka Kanuunan työntekijöiden kanssa vastaa digitalisaatioon liittyvistä koulutuksista ja kehittämisestä. Tukena kehittämistyössä toimii LogBook-testiryhmä ja vastuukäyttäjä/mentoriverkosto.

Lisätietoja: suvi.lappalainen(ät)lahti.fi. 

Jaa somessa!