Logbook on myös päättäjien työkalu

Kunnan työntekijät käyttämässä nuorisotyön sähköistä Logbook-työkalua

Logbook-sähköisen dokumentoinnin työkalu on ollut kovassa käytössä Taipalsaaren kunnan nuorisopalveluissa. Nuorisotyön sähköiseen dokumentointiin tarkoitettu työkalu on saanut kiitosta nuorisotyöntekijöiltä, mutta myös päättäjät ovat huomanneet sen mukanaan tuomat hyödyt.

Saara Lampinen on ollut mukana Logbookia testanneessa, nuorisotyöntekijöistä muodostetussa valtakunnallisessa työryhmässä. Hänen mukanaolonsa mahdollisti työkalun käyttöönoton Taipalsaaressa jo testivaiheessa viime vuoden marraskuussa. Lampisen mukaansa työkalu on tehnyt sekä tiedon keräämisestä että esittämisestä helppoa. – Logbookin avulla saamme kerättyä määrällistä ja laadullista tietoa tekemästämme työstä. Kerättyä tietoa hyödynnämme esimerkiksi silloin, kun työn tärkeyttä ja vaikuttavuutta pitää perustella päättäjille, kertoo Lampinen.

Lampinen on jo päässyt esittelemään Logbookia sekä siihen kerättyjä lukuja ja raportointeja kunnassa. Mari Hulkkonen, kunnanhallituksen ensimmäinen puheenjohtaja ja hallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, on tyytyväinen Lampisen pitämään esitykseen. – Sain helposti tarkasteltavassa muodossa kokonaiskuvan nuorisotyön kentästä kunnassamme. Päättäjänä minua kiinnostaa erityisesti nuorisopalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi, toteaa Hulkkonen.

Kanuuna kouluttaa käyttäjät

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna kouluttaa kuntien nuorisotoimia käyttämään Logbookia. Koulutusta on tarjolla eri puolilla Suomea ja sitä voidaan järjestää tilauksesta. –Koulutuksen jälkeen siihen osallistuneet tuntevat Logbookin perusteet ja heillä on valmius ottaa työkalu käyttöönsä, kertoo Kanuunan suunnittelija Jani Hoviaro.

Hoviaro on yksi neljästä ympäri Suomea kiertävistä Logbook-kouluttajista. – Tavoitteena on, että Logbook on käytössä kaikkien suurimpien kaupunkien ja mahdollisimman monen pienen kunnan nuorisopalveluissa jo tämä vuoden loppuun mennessä. Työkalu on kunnille maksuton.

Teksti: Petra Göös
Kuva: Mari Silvennoinen

Jaa somessa!