Jopolla matka taittuu mutkaisellakin tiellä

Tutustuimme Pirkkalan Suupanniityn koulupudokkuutta ehkäisevään JOPO (Joustava perusopetus) -toimintaan. Haastattelimme opettajaa, ohjaajaa sekä oppilaita.  

Nuoret toivat esiin, miten monella heistä koulumotivaatio oli heikentynyt syystä tai toisesta jo heti yläkoulun alussa. Luokassa oli esimerkiksi ollut rauhatonta, vaikea keskittyä tai opettajan kanssa ei mennyt kemiat yksiin. Opiskelu oli tylsää ja niiden puitteissa koulu oli alkanut mennä huonosti ja lintsaamisia tulla.  

”Kaverit ympärillä sähläs”, kiteytti eräs oppilas.  

Osa nuorista kertoi odottaneensa jo seitsemännestä luokasta asti mahdollisuutta päästä JOPO- luokalle. Haastattelussa nuoret kertoivat kokevansa korkeaa opiskelumotivaatiota, ”motia”. Tähän on vaikuttanut oppilaiden mukaan se, että opettajat eivät alati vaihdu ja että yhteistyö heidän kanssaan toimii hyvin.  

Jaa somessa!